Количка

0 артикула

Категории

Народното събрание днес прие на първо четене промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Дата: 2017-12-07

Без дебати Народното събрание днес прие на първо четене промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, чиято цел е да се намали административната тежест върху гражданите и бизнеса.

 

С промените в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се премахват изискванията за предоставяне на някои официални документи на хартиен носител. Отпада изискването за представяне на единен идентификационен код, когато лицата са регистрирани по Търговския закон, или копие за вписване в съответния регистър по националното законодателство на съответната държава членка в легализиран превод на български език; диплома за завършено висше образование на ръководителите на производство и документ за придобита специалност за персонала по чл.14, свидетелство за съдимост и копие от трудовите договори на персонала; документи, свързани с промяна в търговската регистрация; копия от издадени разрешения; удостоверение за вписване в съответния регистър по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съответно копие от акта за създаването.