Количка

0 артикула

Категории

НОВИ ПРОДУКТИ

Във връзка с проверки от Надзор на пазара относно пиротехнически изделия/фойерверки/ без нанесена маркировка СЕ.

Дата: 2017-11-24

Във връзка с проверки в търговската мрежа от служители на Главна дирекция „Надзор на пазара” към ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) бихме искали да внесем яснота относно наличните на пазара пиротехнически изделия без нанесена маркировка СЕ.

 

Всички наши клиенти нямат основание да се притесняват, че предлагат в търговските си обекти фойерверки, закупени от Тропик-2000ЕООД, без нанесена СЕ маркировка.Имате право да извършвате търговията с тях до изчерпване на наличните количества.

Единственото Ви задължение е, след поискване с официално писмо, да предоставите на Главна дирекция „Надзор на пазара”документ за придобиване на изделията от Тропик-2000ЕООД.

 

 

Предлагаме Ви да се запознаете с извадка от Закона, който е пряко относим към контрола на дейностите с пиротехническите изделия.

 

ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

В сила от 17.09.2010 г.

Обн. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2011г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 25 Септември 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 12. (1) Произведените или внесените на територията на Република България фойерверки от категории 1, 2 и 3 след 4 юли 2010 г. трябва да имат нанесена "СЕ" маркировка.

(2) Търговията, транспортирането, придобиването, съхранението или употребата на фойерверки от категории 1, 2 и 3, произведени преди 4 юли 2010 г., без нанесена "СЕ" маркировка се извършва до изчерпване на наличните количества.

 

§ 13. (1) Произведените или внесените на територията на Република България пиротехнически изделия, различни от тези по § 12, след 4 юли 2013 г. трябва да имат нанесена "СЕ" маркировка.

(2) Търговията, транспортирането, придобиването, съхранението или употребата на пиротехнически изделия по ал. 1, произведени преди 4 юли 2013 г., без нанесена "СЕ" маркировка се извършва до изчерпване на наличните количества.

 

НОВИ ПРОДУКТИ